Ajankohtaista

Luonnonkuitukomposiitti soi nyt myös viulussa

Luonnonkuitukomposiitista ollaan valamassa ekologisesti kestävää raaka-aineratkaisua globaaleille soitinvalmistuksen markkinoille. Huhtikuun alussa 2011 Frankfurtin kansainvälisillä soitinmessuilla ensi-esiteltiin viulu, jonka otelauta on valmistettu luonnonkuitukomposiitista.  

Soitinklusteriin kuuluvat joensuulaiset Oy All-Plast Ab, Flaxwood Oy, Kehitysyhtiö Elastopoli Oy, Tonic‐ projekti. All-Plast on ruiskuvalutekniikan erikoisosaaja, Flaxwood Oy puolestaan on patentoinut soitinten valmistuksen luonnonkuitukomposiitista.
Tonic-projektin roolina on yhdistää ja kehittää suomalaisten yritysten ja julkisten toimijoiden kanssa sointiin perustuvien tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen tarvittavan musiikki‐, valmistus‐ ja markkinointiosaamisen kansainväliset mitat täyttäväksi osaamiskeskittymäksi. Tonicia vetää teollinen muotoilija ja luonnonkuitukomposiitin isä Heikki Koivurova.

- Konkreettisena tavoitteena on luoda Suomeen 65 miljoonan euron soivien tuotteiden klusteri vuoteen 2025 mennessä. Soitinrakentaminen on maailmanlaajuisesti noin 6,4 miljardin euron bisnes. Yksistään viuluja rakennetaan vuosittain noin 4 miljoonaa kappaletta. Viulun otelauta on uusittava 4-5 vuoden välein. Luvut ovat valtavia - jo yhden prosentin siivu kokonaisuudesta on huomattava bisnesmahdollisuus, Koivurova muistuttaa.
Materiaalina luonnonkuitukomposiitit ovat soinniltaan säädettäviä, kestäviä sekä kierrätettäviä. Menetelmällä tehdyt osat eivät myöskään altistu ilmankosteuden vaikutuksille. Komposiittimateriaali soveltuu hyvin globaaliin kaupankäyntiin ja ilmastovyöhykkeiden yli tapahtuvaan konsertointiin.

Flaxwood jo tunnettu

Pohjois-Karjala on luonnonkuitukomposiitin kärkimaakunta; vahvalla materiaali- ja komponenttiosaamisella on maakunnassa pitkät perinteet ja näytöt. Komposiitista valmistetut Flaxwood-kitarat ovat USA:n ja Euroopan markkinoilla saaneet merkittävää tunnustusta. Viime tammikuussa Flaxwood lanseerasi USA:n musiikkimessuilla Flaxwood-kitaran hybridimallin. Hybridissä yhdistyy puurunko ja komposiittikaula.

- Oman kitaran valmistuksella olemme pystyneet käytännössä osoittamaan luonnonkuitukomposiitin soveltuvuuden soitinrakentamiseen. Tähtäämme yhteistyökumppanuuteen maailman merkittävimpien soitinvalmistajien kanssa. Oma kitaratuotanto on meille erinomainen referenssi näyttää teknologian toimivuus. OEM - own equipment manufacturing - osakokonaisuuksien valmistaminen ja tekniikan lisensoiminen on meille tulevaisuudessa kuitenkin se isompi juttu, Flaxwood Oy:n toimitusjohtaja Jukka-Pekka Karppinen kertoo.

Komposiitti korvaa uhanalaisia lajeja

Soitinrakentaminen on maailmanlaajuisesti noin 6,4 miljardin euron liiketoimintaa. Ala on erittäin konservatiivinen, uusista innovaatioista ja materiaaleista kiinnostutaan verkkaisesti.

CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) on valtioiden välinen sopimus, jonka tarkoitus on suojella uhanalaisia lajeja kaupalliselta pyynniltä. CITES on osoittautunut tehokkaaksi luonnonsuojelun välineeksi. Kansainvälisen musiikkiteollisuuden on nyt pystyttävä ratkaisemaan suojeluun ja soitinmateriaaleihin liittyvät kysymykset kestävästi.

Luonnonkuitukomposiitti yhdistää selluloosakuitujen ja muovien hyvät ominaisuudet. Komposiitista valmistettavat tuotteet tuntuvat ja näyttävät puulta ja niillä on muovin kestävyys. Kierrätettävyys ja ympäristöystävällisyys sekä ruiskuvalutuotannon tehokkuus kruunaavat materiaalin hyvät ominaisuudet.

Luonnonkuitukomposiittien valmistukseen käytetään havusellua sekä valikoituja muovilaatuja. Materiaalin hyvät tekniset ominaisuudet laajentavat sen käyttömahdollisuuksia. Luonnonkuitukomposiittia käytetään soitinten lisäksi myös huonekalu- ja autoteollisuudessa sekä viihde-elektroniikassa.

Takaisin

Lisää uutisia