Palvelut

Oy All-Plast Ab palvelee laaja-alaisesti teollisuutta, kauppaa, laite-, kone- ja ajoneuvorakentajia, hyvinvointituotevalmistajia sekä terveydenhuoltoalan asiakkaita. 

Meillä on tahto löytää uusia kestävämpiä ratkaisuja tulevaisuuden tuotteisiin. Me hoidamme tilauksen teknisestä alkusuunnittelusta valmiiseen tuotteeseen asiakkaan osoitteeseen toimitettuna.

  • Suunnittelu & tuotekehitys
  • Muottisuunnittelu & hankinta 
  • Ruiskuvalu
  • 2-väriruiskupuristus - Marmorointi
  • Monikomponenttivalu
  • Ruiskuvalukoneet 40-600tn
  • Luonnonkuitukomposiitit
  • Suojaverkkoekstruusio

Ruiskuvalu meillä

Ruiskuvalu:

Käytettävissä on kaikki valtamuovit ja tekniset muovit. 

 

Monikomponenttiruiskuvalu:    

Monikomponenttiruiskuvalu luokitellaan ruiskuvalujen erikoistekniikaksi, jossa tuote valmistuu monesta eri materiaalista. 

 

Kaasuavusteinen ruiskuvalu

Kaasuavusteinen ruiskuvalu on kehitetty säästämään muoviraaka-ainetta, lyhentämään valukiertoja ja parantamaan paksuseinämäisten ruiskuvalukappaleiden pinnanlaatua. Kaasuavusteinen ruiskuvalu on menetelmänä joustava ja kappaleet voidaan muotoilla vapaammin, kuin perinteistä ruiskuvalutekniikkaa käytettäessä.

 

2-väriruiskuvalu

2-väriruiskuvalussa pystytään käsittelemään nimensä mukaisesti kahta tuotteeseen käytettävää väriä.  

 

Luonnonkuitukomposiitti

Luonnonkuitukomposiitissa yhdistyvät luonnonkuitujen ja muovin parhaat ominaisuudet. Luonnonkuitukomposiittien etuja ovat ympäristöystävällisyys ja kierrätettävyys, helppo muotoiltavuus, valmistuksen kustannustehokkuus, kuitujen suuri vetolujuus sekä muut veto- sekä jäykkyysominaisuudet.

Luonnonkuitukomposiitista voi valmistaa esimerkiksi kulutusta ja aikaa kestäviä sisustuksessa käytettäviä komponentteja tai jopa 100 % kotikompostissa maatuvia tuotteita. Lisäksi tuotannossamme valmistuu luonnonkuitukomposiitista kieli- ja puhallinsoittimien komponentteja.

Julkisten tilojen tai kulkuneuvojen sisustuskomponentteihin on saatavilla halogeenivapaata, palosuojattua luonnonkuitukomposiittia.

 

Pintakäsittely

Ruiskuvalun jälkeen kappaleet viimeistellään tampopainamalla tuotteeseen yrityksen logo tai märkämaalaamalla asiakkaan tilaamalla värillä. 

 

Kokoonpano

Ruiskuvaletut kappaleet kokoonpannaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja asiakkaamme saa halutessaan tuotteen pakattuna myyntipakkauksiin. Koko valmistusprosessi avaimet käteen -ajatuksella. 

 

Työvaiheet

Tuotteen kehitys alkaa yhteistyössä asiakkaan kanssa, jolloin tarvittaessa suunnitellaan tuote ja määritellään sen käyttöympäristö ja mekaaniset vaatimukset. Tämän jälkeen tulostamme suunnitelmasta 3D-mallin, jota käytämme apuna tuotteen konkreettisessa tarkastelussa. Malliin tehdään tarvittaessa muutokset tuotteen valmistettavuuden varmistamiseksi ja sen pohjalta suunnitellaan muotti. 

Kun kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä suunnitelmaan, on aika valmistaa muotti. Se on prosessin hintavin osa, joten alkuvaiheen perinpohjainen suunnitteluyhteistyö ja tyytyväisyys lopputuloksesta ovat erityisen tärkeitä. Muotilla tehdään koeajo ja tarkastus, jonka jälkeen mahdolliset pienet muutokset ovat tehtävissä. Halutun lopputuloksen jälkeen tuotantoajo voi alkaa.

Yritys

Muovialan yrityksenä haluamme vähentää fossiilisen muovin tarpeetonta käyttöä ja olla edelläkävijä kestävämpien hyödyntämistapojen löytämisessä. Käytämme tuotannossamme ainoastaan uusiutuvaa energiaa.
Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Oy All-Plast Ab
Muovilaaksontie 6
82110 Heinävaara

all-plast[a]all-plast.fi
www.all-plast.fi
Y-tunnus: 1043552-6

Facebook

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram